Betingelser for brug af tjenesten

Du accepterer dette, når du benytter Lav Linket Kortere:

Lav Linket Kortere er en tjeneste stillet gratis til rådighed.

LLK.dk forbeholder sig retten til enhver tid at kunne slette et link uden varsel, herunder men ikke begrænset af, hvis det overtræder det pågældende lands lovgivning, er blevet rapporteret, benyttes til phishing eller hvis det er til gene for andre.

Bliver tjenesten misbrugt til at dele indhold beskyttet af ophavsretten, forbeholder vi os retten til at anmelde dette til den pågældende brugers ISP og relevante myndigheder.

Ligeledes er det imod lovgivningen at spamme eller hacke sig ind på tjenesten, og dette vil også blive anmeldt til brugerens ISP og relevante myndigheder.

For at beskytte LLK mod spam, har vi begrænset LLK.dk til maksimum at kunne forkorte 1 link hvert 10. sekund.

Fair-use grænsen på 100 oprettede links om dagen gælder ved brugen af LLK's API. Vi forbeholder os retten til at lukke for adgangen, hvis dette brydes.

Har du fundet sikkerhedshuller, bedes du venligst tage kontakt til os.

Hvis du ønsker at benytte LLK kommercielt, bedes du rette henvendelse til os ved at kontakte os.